จังหวัด/เดือนวันที่เริ่มวันที่จบสถานที่ลงทะเบียนรายชื่อ
มีนาคม 2561 19/03/201823/03/2018Hip Hotel (ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง)  ลงทะเบียน รายชื่อ