จังหวัด/เดือนวันที่เริ่มวันที่จบสถานที่ลงทะเบียนรายชื่อ
กรุงเทพฯ 13-16 กรกฎาคม (เอ็น อาร์ เอส คอนซัลติ้ง (เหมาหลักสูตร) 13/07/201516/07/2015อาคาร V-Office (MRT สถานีรัชดาภิเษก ประตู 3)  ลงทะเบียน รายชื่อ