จังหวัด/เดือนวันที่เริ่มวันที่จบสถานที่ลงทะเบียนรายชื่อ
กุมภาพันธ์ 2561 13/02/201816/02/2018Hip Hotel (ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง)  ลงทะเบียน รายชื่อ