จังหวัด/เดือนวันที่เริ่มวันที่จบสถานที่ลงทะเบียนรายชื่อ
มกราคม 2561 23/01/201826/01/2018Hip Hotel (ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง)  ลงทะเบียน รายชื่อ
มีนาคม 2561 06/03/201809/03/2018Hip Hotel (ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง)  ลงทะเบียน รายชื่อ