จังหวัด/เดือนวันที่เริ่มวันที่จบสถานที่ลงทะเบียนรายชื่อ
14-16 พฤศจิกายน 2560 14/11/201716/11/2017Hip Hotel (ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง)  ลงทะเบียน รายชื่อ