จังหวัด/เดือนวันที่เริ่มวันที่จบสถานที่ลงทะเบียนรายชื่อ
27-29 พฤษภาคม 2562 17/04/201927/05/2019ดินแดง  ลงทะเบียน รายชื่อ