จังหวัด/เดือนวันที่เริ่มวันที่จบสถานที่ลงทะเบียนรายชื่อ
พฤษภาคม 2560 10/05/201712/05/2017Hip Hotel (ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง)  ลงทะเบียน รายชื่อ